ประตู UPVC - Polywood สีลายไม้ มี 6 สี (ไวท์โอ๊ค, แทนเมเปิ้ล, ออเร้นจ์ทีค, เรดเชอร์รี่, บราวน์เวงเก้309, เกรย์โอ๊ค)

ประตู UPVC – Polywood สีลายไม้ มี 6 สี (ไวท์โอ๊ค, แทนเมเปิ้ล, ออเร้นจ์ทีค, เรดเชอร์รี่, บราวน์เวงเก้309, เกรย์โอ๊ค)