บานซิงค์ PVC – Classic สั่งทำขนาดพิเศษ

เหมาะสำหรับครัวปูนที่ต้องการเปลี่ยนบานซิงค์เก่าออก แต่หาบานซิงค์ขนาดเดียวกับของเดิมไม่ได้

มี 4 สี (เทา, ครีม, สักเหลือง, ขาว)

ชุดเดียวเราก็รับสั่งผลิต!!


บานซิงค์เดี่ยว

บานซิงค์เดี่ยว PVC - Classic สีเทา

เทา

บานซิงค์เดี่ยว PVC - Classic สีครีม

ครีม

บานซิงค์เดี่ยว PVC - Classic สีลายไม้สักทอง

สักเหลือง

บานซิงค์เดี่ยว PVC - Classic สีขาว

ขาว


บานซิงค์เดี่ยวถังแก๊ส

บานซิงค์ถังแก๊ส PVC - Classic สีเทา

เทา

บานซิงค์ถังแก๊ส PVC - Classic สีครีม

ครีม

บานซิงค์ถังแก๊ส PVC - Classic สีลายไม้สักทอง

สักเหลืองบานซิงค์คู่


บานซิงค์คู่ PVC - Classic สีเทา

เทา

บานซิงค์คู่ PVC - Classic สีครีม

ครีม

บานซิงค์คู่ PVC - Classic สีลายไม้สักทอง

สักเหลืองบานซิงค์ 3 ตอน


บานซิงค์ 3 ตอน PVC - Classic สีเทา

เทา

บานซิงค์ 3 ตอน PVC - Classic สีครีม

ครีม

บานซิงค์ 3 ตอน PVC - Classic สีลายไม้สักทอง

สักเหลือง

เพิ่มเพื่อน