ประตู PVC

BATHIC

1. Bathic Standard (ฺBS) – รุ่นบานประกอบฺ

2. Bathic Classic (BC) – รุ่นเคลือบเงา

3. Bathic Plain (BP) – รุ่นบานแผ่นเรียบ

POLYWOOD

1. Thai Door Express

2. Anti 5

3. M-Series – ประตูบานเซาะร่อง สไตล์ Modern