ชุดครัว ABS - King รุ่น Platinum Seires Logo

บานซิงค์ ABS – King รุ่น Platinum Series


บานซิงค์เดี่ยว

ขนาด (กว้างxสูงxหนา) 50.8×68.8×8.5 ซม.

สีขาว

บานซิงค์เดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x68.8x8.5 ซม.

Pearl

บานซิงค์เดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x68.8x8.5 ซม.

Nova

บานซิงค์เดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Jade(เจด) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x68.8x8.5 ซม.บานซิงค์เดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Jade(เจด) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x68.8x8.5 ซม.

Jade

บานซิงค์เดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Sapphire(แซฟไฟร์) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x68.8x8.5 ซม.

Sapphire

สีโอ๊คดำ

บานซิงค์เดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x68.8x8.5 ซม.

Pearl

บานซิงค์เดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x68.8x8.5 ซม.

Nova

บานซิงค์เดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Jade(เจด) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x68.8x8.5 ซม.

Jade

บานซิงค์เดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Sapphire(แซฟไฟร์) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x68.8x8.5 ซม.

Sapphire

สีสักน้ำตาล

บานซิงค์เดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x68.8x8.5 ซม.

Pearl

บานซิงค์เดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x68.8x8.5 ซม.

Novaบานซิงค์ถังแก๊ส

ขนาด (กว้างxสูงxหนา) 50.8×73.6×8.5 ซม.

สีขาว

บานซิงค์ถังแก๊ส ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x73.6x8.5 ซม.

Pearl

บานซิงค์ถังแก๊ส ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x73.6x8.5 ซม.

Nova

บานซิงค์ถังแก๊ส ABS - King รุ่น Platinum Series Jade(เจด) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x73.6x8.5 ซม.

Jade

บานซิงค์ถังแก๊ส ABS - King รุ่น Platinum Series Sapphire(แซฟไฟร์) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x73.6x8.5 ซม.

Sapphire

สีโอ๊คดำ

บานซิงค์ถังแก๊ส ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x73.6x8.5 ซม.

Pearl

บานซิงค์ถังแก๊ส ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x73.6x8.5 ซม.

Nova

บานซิงค์ถังแก๊ส ABS - King รุ่น Platinum Series Jade(เจด) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x73.6x8.5 ซม.

Jade

บานซิงค์ถังแก๊ส ABS - King รุ่น Platinum Series Sapphire(แซฟไฟร์) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x73.6x8.5 ซม.

Sapphire

สีสักน้ำตาล

บานซิงค์ถังแก๊ส ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x73.6x8.5 ซม.

Pearl

บานซิงค์ถังแก๊ส ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50.8x73.6x8.5 ซม.

Novaบานซิงค์เดี่ยวใต้เตา

ขนาด (กว้างxสูงxหนา) 43.7×61.7×8.5 ซม.

Pearl

บานซิงค์เดี่ยวใต้เตา ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 43.7x61.7x8.5 ซม.

ขาว

บานซิงค์เดี่ยวใต้เตา ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 43.7x61.7x8.5 ซม.

โอ๊คดำ

บานซิงค์เดี่ยวใต้เตา ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 43.7x61.7x8.5 ซม.

สักน้ำตาล

Nova

บานซิงค์เดี่ยวใต้เตา ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 43.7x61.7x8.5 ซม.

ขาว

บานซิงค์เดี่ยวใต้เตา ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 43.7x61.7x8.5 ซม.

โอ๊คดำ

บานซิงค์เดี่ยวใต้เตา ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 43.7x61.7x8.5 ซม.

สักน้ำตาลบานซิงค์คู่ใต้เตา

ขนาด (กว้างxสูงxหนา) 81.7×61.7×8.5 ซม.

Pearl

บานซิงค์คู่ใต้เตา ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 81.7x61.7x8.5 ซม.

ขาว

บานซิงค์คู่ใต้เตา ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 81.7x61.7x8.5 ซม.

โอ๊คดำ

บานซิงค์คู่ใต้เตา ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 81.7x61.7x8.5 ซม.

สักน้ำตาล

Nova

บานซิงค์คู่ใต้เตา ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 81.7x61.7x8.5 ซม.

ขาว

บานซิงค์คู่ใต้เตา ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 81.7x61.7x8.5 ซม.

โอ๊คดำ

บานซิงค์คู่ใต้เตา ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 81.7x61.7x8.5 ซม.

สักน้ำตาลบานซิงค์คู่

ขนาด (กว้างxสูงxหนา) 96×68.8×8.5 ซม.

สีขาว

บานซิงค์คู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 96x68.8x8.5 ซม.

Pearl

บานซิงค์คู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 96x68.8x8.5 ซม.

Nova

บานซิงค์คู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Jade(เจด) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 96x68.8x8.5 ซม.

Jade

บานซิงค์คู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Sapphire(แซฟไฟร์) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 96x68.8x8.5 ซม.

Sapphire

สีโอ๊คดำ

บานซิงค์คู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 96x68.8x8.5 ซม.

Pearl

บานซิงค์คู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 96x68.8x8.5 ซม.

Nova

บานซิงค์คู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Jade(เจด) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 96x68.8x8.5 ซม.

Jade

บานซิงค์คู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Sapphire(แซฟไฟร์) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 96x68.8x8.5 ซม.

Sapphire

สีสักน้ำตาล

บานซิงค์คู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 96x68.8x8.5 ซม.

Pearl

บานซิงค์คู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 96x68.8x8.5 ซม.

Nova

คุณสมบัติบานซิงค์ ABS - King Platinum Series

8 คุณสมบัติเด่นของ King Platinum Series

  • ใช้สารนาโนโคดติ้ง เคลือบผิวด้วยระบบนาโนเทคโนโลยี สวยงาม ทนทาน แข็งแรง
  • โครงสร้างภายในของวงกบใช้วงกบอีโฟม(EFOAM) ทนทานแข็งแรง ช่วยเสริมให้ไม่บิดงอ
  • หน้าบานภายใน ใช้ระบบเชื่อม (Ultra Sonic System) ทำให้มั่นใจในความแข็งแรงของหน้าบาน
  • วงกบของบานซิงค์ออกแบบเป็นรูปตัวยู เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะผนังปูนมากยิ่งขึ้น
  • ชิ้นส่วนภายนอก ทำจากวัสดุพลาสติกเกรดพิเศษ แข็งแรงทนทานกว่า PVC แบบทั่วไป ฉีดขึ้นรูปครั้งดียว ไร้รอยต่อ
  • มีตะแกรงมุ้งไนล่อน สำหรับป้องกันแมลงรบกวน อยู่ด้านในของบานซิงค์(เฉพาะรุ่น)
  • บานซิงค์ออกแบบด้วยระบบ Compact Lock ไม่ต้องใช้บานพับโลหะในการติดตั้ง ทำให้ปลอดจากสนิม ตัวสลักยึดใช้สแตนเลสอย่างดี
  • ทนทาน แข็งแรง ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา ปลอดสนิม/ความชื้น/เชื้อรา และการกัดแทะของแมลงรำคาญทุกชนิด

พื้นที่การติดตั้งแบบแห้ง


พื้นที่การติดตั้งแบบแห้ง - บานซิงค์ King Platinum Series

เพิ่มเพื่อน