บานซิงค์ถังแก๊ส WPC - Kaizen ZKW-G-04 สีโอ๊คแดง ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50x70x9.4 ซม.

บานซิงค์ถังแก๊ส WPC – Kaizen ZKW-G-04 สีโอ๊คแดง ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 50x70x9.4 ซม.