ชุดครัว ABS - King รุ่น Platinum Seires Logo

ตู้ครัวและอุปกรณ์เสริม King Platinum Series


ตู้แขวนเดี่ยว

ขนาด (กว้างxสูงxหนา) 45×67.8×34 ซม.

สีขาว

ตู้แขวนเดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 45x67.8x34 ซม.

Pearl

ตู้แขวนเดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 45x67.8x34 ซม.

Nova

ตู้แขวนเดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Jade(เจด) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 45x67.8x34 ซม.

Jade

ตู้แขวนเดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Sapphire(แซฟไฟร์) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 45x67.8x34 ซม.

Sapphire

ตู้แขวนเดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Zircon(เซอร์คอน) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 45x67.8x34 ซม.

Zircon

สีโอ๊คดำ

ตู้แขวนเดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 45x67.8x34 ซม.

Pearl

ตู้แขวนเดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 45x67.8x34 ซม.

Nova

ตู้แขวนเดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Jade(เจด) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 45x67.8x34 ซม.

Jade

ตู้แขวนเดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Sapphire(แซฟไฟร์) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 45x67.8x34 ซม.

Sapphire

ตู้แขวนเดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Zircon(เซอร์คอน) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 45x67.8x34 ซม.

Zircon

สีสักน้ำตาล

ตู้แขวนเดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 45x67.8x34 ซม.

Pearl

ตู้แขวนเดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 45x67.8x34 ซม.

Nova

ตู้แขวนเดี่ยว ABS - King รุ่น Platinum Series Zircon(เซอร์คอน) สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 45x67.8x34 ซม.

Zirconตู้แขวนคู่

ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90×67.8×34 ซม.

สีขาว

ตู้แขวนคู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Pearl

ตู้แขวนคู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Nova

ตู้แขวนคู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Jade(เจด) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Jade

ตู้แขวนคู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Sapphire(แซฟไฟร์) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Sapphire

ตู้แขวนคู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Zircon(เซอร์คอน) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Zircon

สีโอ๊คดำ

ตู้แขวนคู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Pearl

ตู้แขวนคู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Nova

ตู้แขวนคู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Jade(เจด) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Jade

ตู้แขวนคู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Sapphire(แซฟไฟร์) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Sapphire

ตู้แขวนคู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Zircon(เซอร์คอน) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Zircon

สีสักน้ำตาล

ตู้แขวนคู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Pearl

ตู้แขวนคู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Nova

ตู้แขวนคู่ ABS - King รุ่น Platinum Series Zircon(เซอร์คอน) สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Zirconตู้แขวนเข้ามุม

ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90×67.8×34 ซม.

*มีให้เลือกครบทุกลาย

ตู้แขวนเข้ามุม ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Pearl

ตู้แขวนเข้ามุม ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Nova

ตู้แขวนเข้ามุม ABS - King รุ่น Platinum Series Jade(เจด) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Jade

ตู้แขวนเข้ามุม ABS - King รุ่น Platinum Series Sapphire(แซฟไฟร์) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Sapphire

ตู้แขวนเข้ามุม ABS - King รุ่น Platinum Series Zircon(เซอร์คอน) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Zircon

ตู้แขวนเข้ามุม ABS - King รุ่น Platinum Series Pearl(เพิร์ล) สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Pearl

ตู้แขวนเข้ามุม ABS - King รุ่น Platinum Series Nova(โนวา) สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Nova

ตู้แขวนเข้ามุม ABS - King รุ่น Platinum Series Zircon(เซอร์คอน) สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x67.8x34 ซม.

Zirconตู้เสริม

ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x42x34 ซม.

*ใช้ได้กับทั้งรุ่น Platinum และ Grand Platinum

ตู้เสริม ABS - King รุ่น Platinum Series Jade(เจด) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x42x34 ซม.

Jade

ตู้เสริม ABS - King รุ่น Platinum Series Jade(เจด) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x42x34 ซม.

Jade

ตู้เสริม ABS - King รุ่น Platinum Series Zircon(เซอร์คอน) สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x42x34 ซม.

Zircon

ตู้เสริม ABS - King รุ่น Platinum Series Zircon(เซอร์คอน) สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x42x34 ซม.

Zircon

ตู้เสริม ABS - King รุ่น Platinum Series Zircon(เซอร์คอน) สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x42x34 ซม.

Zirconช่องเสริมแนวนอน

ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 60x26x34 ซม.

ช่องเสริมแนวนอน ABS - King รุ่น Platinum Series สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x26x34 ซม.

ขาว

ช่องเสริมแนวนอน ABS - King รุ่น Platinum Series สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x26x34 ซม.

โอ๊คดำ

ช่องเสริมแนวนอน ABS - King รุ่น Platinum Series สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 90x26x34 ซม.

สักน้ำตาลช่องเสริมแนวตั้ง

ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 25×67.8×34 ซม.

ช่องเสริมแนวตั้ง ABS - King รุ่น Platinum Series สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 25x67.8x34 ซม.

ขาว

ช่องเสริมแนวตั้ง ABS - King รุ่น Platinum Series สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 25x67.8x34 ซม.

โอ๊คดำ

ช่องเสริมแนวตั้ง ABS - King รุ่น Platinum Series สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 25x67.8x34 ซม.

สักน้ำตาลชั้นจบมุม

ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 32×67.8×32 ซม.

ชั้นจบมุม ABS - King รุ่น Platinum Series สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 32x67.8x32 ซม.

ขาว

ชั้นจบมุม ABS - King รุ่น Platinum Series สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 32x67.8x32 ซม.

โอ๊คดำ

ชั้นจบมุม ABS - King รุ่น Platinum Series สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 32x67.8x32 ซม.

สักน้ำตาล

ชั้นจบมุม ABS - King รุ่น Platinum Series สีดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 32x67.8x32 ซม.

ดำตู้ลิ้นชัก

ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 49×68.8×54.5 ซม.

ตู้ลิ้นชัก ABS - King รุ่น Platinum Series สีขาว ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 49x68.8x54.5 ซม.

ขาว

ตู้ลิ้นชัก ABS - King รุ่น Platinum Series สีโอ๊คดำ ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 49x68.8x54.5 ซม.

โอ๊คดำ

ตู้ลิ้นชัก ABS - King รุ่น Platinum Series สีสักน้ำตาล ขนาด(กว้างxสูงxหนา) 49x68.8x54.5 ซม.

สักน้ำตาลชุดครัว ABS – King Grand Platinum และ Platinum Series ขนาด(กว้างxสูงxหนา)


ชุดครัว ABS – King Grand Platinum และ Platinum Series ขนาด(กว้างxสูงxหนา)

เพิ่มเพื่อน