ประตู WPC - Kaizen(ไคเซ็น) รุ่น DKW มี 4 สี(สักทอง, โอ๊คดำ, ประดู่แดง, โอ๊คแดง)

ประตู WPC – Kaizen(ไคเซ็น) รุ่น DKW มี 4 สี(สักทอง, โอ๊คดำ, ประดู่แดง, โอ๊คแดง)